Deze infographic geeft weer hoeveel straling welke activiteit geeft. Klik op het plaatje voor een vergroting

Bron: xkdd

Fabrikant Aircell heeft een Androidtelefoon gemaakt waarmee je in vliegtuigen mag bellen. De standaardmededeling ‘zet uw telefoon uit of in vliegmodus’ gaat niet op voor dit toestel. 

De uitleg hierbij is altijd dat de straling van de mobiele telefoons de apparatuur in het vliegtuig kunnen verstoren, met mogelijk lelijke gevolgen. Er staan hoge boetes op het gebruik van een gsm in een vliegtuig.

De Amerikaanse elektronicawaakhond FCC heeft echter toestemming gegeven aan een toestel van het bedrijf Aircell. Dat mag wel in vliegtuigen worden gebruikt. Het toestel zou de technologie in het vliegtuig niet belasten en daarom is er ontheffing verleend voor het gebruik ervan op grote hoogte.

Dat betekent dus dat je met dit toestel vrijelijk kan bellen, althans in zakenvliegtuigen, (nog) niet op lijnvluchten. Het toestel zelf draait zoals gezegd op Android, heeft boven het fysieke toetsenbord een 3,8 inch scherm en wordt ergens eind dit jaar op de markt verwacht. Prijzen zijn nog onbekend.

Bron: Allaboutphones

Hoeveel straling verzendt jouw GSM?

Stralingswijzer.nl geeft een overzicht de stralingswaarde van alle mobiele telefoons

In Nederland zijn er 20 miljoen mobiele telefoons in gebruik. Toch wordt er vrijwel geen aandacht besteed aan de potentieel schadelijke gevolgen van de straling op de gezondheid.

Iedereen is het er over eens dat een GSM elektromagnetische straling uitzendt. Ook is het algemeen bekend dat blootstelling aan straling schadelijk kan zijn voor weefsel. Hoe schadelijk dit is hangt vooral af van het type straling, de intensiteit en de duur van blootstelling. Daarnaast is niet iedereen even gevoelig voor microgolfstraling.

Hoe schadelijk is de straling van je mobiele telefoon dan voor je gezondheid? Er zijn voldoende onderzoeken die suggereren dat er geen schadelijke gevolgen zijn. Minstens zoveel onderzoeken en reacties suggereren het tegenovergestelde. Het is echter nooit aangetoond dat GSM straling op de lange termijn onschadelijk is voor de gezondheid.

Het gebrek aan bewijs hiertegen is de reden dat stralingswijzer.nl is gestart. De website adviseert dan ook hier zorgvuldig mee om te gaan bij de keuze van een mobiele telefoon.

Op de site worden de stralingswaarden van de verschillende telefoons naast elkaar gezet. Dit is zowel de SAR waarde als een meer uitgebreide waarde, namelijk de Connect waarde van het gelijknamige duitse blad. Ook geeft stralingswijzer aanwijzingen voor het omgaan met straling en de laatste ontwikkelingen weer. Zo zijn er bijvoorbeeld mobiele apps die aangeven wanneer je het beste kunt bellen om zo min mogelijk straling op te nemen. Ook zijn er verschillende onderzoeken en colleges te zien over de mogelijke gevolgen.

We zijn benieuwd hoe jij tegen straling, gevolgen daarvan en de toekomst aankijkt. Onderstaande survey moet even laden.

Kijk hieronder de uitzending van zembla over de gevolgen van straling op de gezondheid.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Op deze pagina tonen we een aantal video’s die te maken hebben met straling, gezondheid en umts masten.

Televisie, gsm en laptops gebruiken vlak voor het slapengaan zorgt voor een slechtere nachtrust, zo blijkt uit onderzoek.

Het kunstmatige licht van de tv en laptops leidt tot meer alertheid. Dat onderdrukt het vrijkomen van het slaaphormoon melatonine, stelde Charles Czeisler van de Harvard Medical School maandag. Van de onderzochte personen zei 95 procent dat ze een of andere vorm van elektronica gebruikten in het uur voor het slapengaan. Ongeveer twee derde gaf toe dat ze te weinig slapen. Lees Verder »

De gevolgen van straling op de gezondheid zijn in meerdere onderzoeken (deels) onderzocht. De conclusie uit al deze onderzoeken is dat er geen overtuigend bewijs is gevonden dat GSM Straling geen invloed heeft op de lange termijn gezondheid van mensen. Vandaar dat wij adviseren behoudend hiermee om te gaan, onze tips te volgen en na te denken over een GSM een lage stralingswaarde.

Zeer interessant is een video van het college van Dhr. Reijnders.

Onderstaande onderzoeken zijn geciteerd uit wikipedia en humo.

Aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s

 • Een duidelijk aangetoond risico van mobiele telefonie, dat echter niet met elektromagnetische straling te maken heeft, is bellen tijdens het autorijden. Wie niet-handsfree telefoneert heeft 5 maal zoveel kans op een ongeval. Handsfree bellen is iets minder gevaarlijk, maar het risico is dan nog steeds 3,8 keer hoger. Ook is gebleken dat bellen achter het stuur een sterker negatief effect heeft op de rijvaardigheid dan enkele glazen alcohol.
 • Sommigen menen dat veelvuldig gebruik van de gsm kan leiden tot permanente oogproblemen en zelfs tot een cataract. Wetenschappers van de faculteit geneeskunde van het Israëlische Instituut voor Technologie stelden de ooglenzen van jonge kalveren (qua structuur bijna gelijk aan het menselijk oog) bloot aan warmte die te vergelijken is met de temperatuurstijging die men krijgt tijdens een lang gsm-gesprek en aan microgolfstraling zoals die door een draagbare telefoon wordt geproduceerd. Na twee weken bleek dat het oogweefsel bij de proefdieren een bobbeltje had gevormd, dat sterke overeenkomsten vertoont met de eerste fase van de ernstige oogaandoening cataract.
 • Een studie van Prof. Santini vond een duidelijke toename van de volgende symptomen bij mensen die vlakbij een zendmast wonen: hoofdpijn/migraine, slaapstoornissen, irritatiegevoeligheid, depressieve klachten, vermoeidheid, concentratieproblemen, gevoel van onbehagen en geheugenstoornissen. Recentere – onafhankelijke – studies uit Oostenrijk door Hutter et al. en uit Spanje door Navarro et al. komen tot soortgelijke bevindingen. Reeds bij niveaus van 10–100 μW/m²2 is er een verhoogde kans op genoemde symptomen, terwijl veel mensen blootgesteld worden aan meerdere duizenden μW/m².
 • Onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en het bedrijf Brainclinics, waarin 300 mensen gedurende twee tot drie jaar werden gevolgd, geeft aanwijzingen dat mensen die vaak en lang mobiel bellen, een subtiele vertraging van de hersenfunctie vertonen ten opzichte van mensen die minder bellen, en dat dit effect niet het gevolg is van verschillen in persoonlijkheid. De gevonden vertraging van de hersenfuncties valt binnen de “normale” grenzen, en regelmatige bellers toonden een verbeterde gerichte aandacht dan weinig-bellers. Het is daarom niet geheel duidelijk of hier sprake is van een nadelig gezondheidseffect.
 • Een onderzoek dat door fabrikanten van mobiele telefoons werd gefinancierd, geeft aanwijzingen dat de straling van mobiele telefoons de slaap kan verstoren. Bij proefpersonen die aan de straling waren blootgesteld duurde het langer voor zij de fase van diepe slaap bereikten, en die fase duurde ook korter.
 • Bij een onderzoek van de wetenschapper Dirk Adang van de Université catholique de Louvain werd een groep laboratoriumratten blootgesteld aan gsm-, antenne- en wifistraling en een andere groep niet. De blootgestelde ratten bleken een dubbel zo hoog sterftecijfer te hebben als de niet blootgestelde groep. Van de zeventien aan straling blootgestelde ratten bleken er zestien te zijn gestorven aan een tumor.Het ging hierbij om een “langetermijnexperiment […] en low exposure. De blootstellingsfactor was die van ICNIRP.”
 • Humo: “Studies wijzen ook op aantasting van het sperma bij mannen die hun gsm in hun broekzak stoppen of hun draadloze laptop op schoot nemen.”
 • Niet iedereen is even gevoelig voor microgolfstraling. Een sterk en gezond iemand die maar heel even wordt blootgesteld, zal mogelijk weinig of geen hinder ondervinden. Maar kinderen, tieners en zwakkeren kunnen zelfs bij een korte bestraling al last krijgen.
 • BioInitiative Report. Daarin hadden veertien internationale topwetenschappers uit vijf landen alle studies gebundeld (meer dan 1.500!) die wijzen op de gezondheidsrisico’s van straling door digitale draadloze telecommunicatieapparatuur.
 • Leif Salford, neurochirurg aan de universiteit van Lund in Zweden en zijn team hebben bij proefratjes geconstateerd dat gsm-straling openingen veroorzaakt in de zogenaamde bloed-hersenbarrière, soms al na twee uur. De bloed-hersenbarrière beschermt de hersenen tegen de toxische stoffen die in het lichaam circuleren. Als er openingen in de barrière komen, kunnen die toxische stoffen toch de hersenen bereiken en daar schade aanrichten

Aanwijzingen tegen gezondheidsrisico’s

 • Officiële onderzoeken en metingen, zoals beschreven op de website van het overheidsloket Antennebureau geven aan dat tot nu toe geen nadelige invloed van elektromagnetische velden op de gezondheid is gebleken en dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat dat voor GSM en UMTS anders is.
 • Onderzoek van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection toont aan dat er tot nu toe geen oorzakelijk verband tussen blootstelling aan radiogolven en gezondheidsklachten is gevonden.
 • Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie laat zien dat er geen effecten van radiostraling op de gezondheid kan worden gevonden, alleen een kleine verhoging van de lichaamstemperatuur bij zeer hoge stralingsdosissen.
 • Meldingen in de media van een groter aantal kankergevallen in de buurt van sommige GSM-antennes leiden vaak tot onrust. Maar het is een feit dat kankergevallen geografisch ongelijk verdeeld zijn over de bevolking. Omdat GSM-antennes overal in het land staan, valt het te verwachten dat er zo nu en dan toevallig een cluster van kankergevallen voorkomt in de buurt van een GSM-antenne. Bovendien zijn de gemelde kankergevallen in deze clusters een verzameling van verschillende soorten, die verschillende eigenschappen hebben. Het is daarom onwaarschijnlijk dat ze een gezamenlijke oorzaak (zoals een nabijgelegen GSM-antenne) hebben.
 • Een uitgebreid Brits onderzoek, waarbij meer dan 900 mensen met een hersentumor werden ondervraagd en meer dan 1700 gezonde mensen, vond geen verband tussen mobiel bellen en hersentumoren.
 • Elektromagnetische straling is pas boven een bepaalde grens in staat om veranderingen in een atoom te bewerkstelligen (ioniseren). Deze grens ligt bij 3,28 × 1015Hz, wat overeenkomt met ultraviolet licht. Mobiele telefonie werkt met frequenties die ongeveer een miljoen maal lager zijn. UMTS gebruikt een frequentie van 2 × 109Hz, GSM zit daar nog onder. Er is dus geen sprake van ioniserende straling. Een mobiele telefoon kan daarom geen DNA beschadigen, alleen maar een geringe temperatuurverhoging in het lichaam veroorzaken.
 • Een commissie van de Gezondheidsraad constateerde in een rapport (2010/09) over het onderzoek van Dirk Adang (zie Aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s) dat, als gevolg van diverse onvolkomenheden in de uitvoering van het onderzoek en in de statistische analyse van de gegevens, zijn conclusies wetenschappelijk niet houdbaar zijn.

We hebben een overzicht van welke GSM’s en smartphones hoeveel straling uitzenden. In de onderstaande tabel zie je voor alle GSM’s de hoeveelheid SAR straling, de hoeveelheid Connect straling en de laagste prijs. Door op vergelijken te klikken ga je direct naar de voordeligste aanbieder voor een abonnement of een prepaid toestel.

Kijk hier voor een selectie van de nieuwste 25 toestellen en hun straling.

Kies voor een lage stralingswaarde een telefoon die een combinatie van een lage SAR straling heeft en een lage Connect waarde (liefst zo negatief mogelijk). Rechts van deze pagina zie je meer informatie over deze waardes.

FabrikantModelSAR WaardeConnect WaardeDatum toegevoegdPrepaidAbonnementen
HTCU110.45-0.78jul-17698Vergelijk
AsusZenFone ZoomS (ZE553KL/3Zoom)0.56-0.53jul-17599Vergelijk
BlackBerryKEYone (Mercury)0.77-0.24jul-17599Vergelijk
SONYXperia XZs0.85-0.67jul-17520Vergelijk
SONYXperia XZ Premium1.21-0.03jul-17520Vergelijk
SamsungGalaxy S6 Edge Plus (G928F)0.22-0.92jun-17408Vergelijk
LGG6 (LG-H870)0.39-0.7jun-17549Vergelijk
SONYXperia X A1 Ultra (G3221)0.43-0.82jun-17379Vergelijk
SONYXperia X A10.57-0.72jun-17379Vergelijk
AsusZenfone 3 Deluxe (ZS570KL)0.66-0.36jun-17469Vergelijk
SamsungGalaxy S8 +0.26-0.87mei-17799Vergelijk
LenovoMoto G5 Plus (5.Gen)0.3-0.91mei-17256Vergelijk
SamsungGalaxy S80.32-0.87mei-17719Vergelijk
HuaweiP10 Lite0.89-1mei-17299Vergelijk
HuaweiP8 Lite 2017 Dual SIM0.36-0.82apr-17268Vergelijk
HTCU Ultra0.37-0.68apr-17614Vergelijk
HTCU Play0.4-0.6apr-17345Vergelijk
AcerLiquid Z6 Plus0.53-0.78apr-171000Vergelijk
LGK10 (2017) (LG-M250)0.54-0.65apr-17199Vergelijk
HuaweiP10 Plus0.89-0.45apr-17749Vergelijk
SamsungGalaxy A3 (2017)0.35-0.83mrt-17273Vergelijk
SamsungGalaxy A5 (2017)0.52-0.72mrt-17349Vergelijk
LenovoP2 (P2a42)0.82-0.61mrt-17282Vergelijk
HuaweiP100.96-0.19mrt-17575Vergelijk
LenovoMoto Z0.3-0.88jan-17429Vergelijk
LenovoMoto Z Play0.4-0.86jan-17393Vergelijk
AlcatelShine Lite0.84-0.65jan-17141Vergelijk
GooglePixel XL0.44-0.8dec-161000Vergelijk
LenovoMoto G (4. Gen.) Play0.44-0.8dec-16138Vergelijk
HuaweiNova Plus (DualSIM)1.41-0.18dec-16265Vergelijk
HuaweiMate 91.64-0.07dec-16574Vergelijk
SONYXperia XZ0.85-0.67nov-16487Vergelijk
Applei Phone 7plus1.24-0.05nov-16801Vergelijk
Applei Phone 71.38-0.12nov-16645Vergelijk
SONYXperia E50.46-0.6okt-16136Vergelijk
SONYXperia X0.58-0.59sep-16315Vergelijk
SamsungGalaxy S5 Neo0.46-0.78dec-15335Vergelijk
HTCOne M8s0.61-0.59dec-15369Vergelijk
MotorolaMoto X Style0.39-0.85dec-15488Vergelijk
HTCOne A90.52-0.11dec-15579Vergelijk
LGG4 S0.51-0.6nov-15233https://ad.zanox.com/ppc/?28381726C961524656&ulp=[[/lg-g4s]]
HuaweiHonor 71.13-0.07nov-15376Vergelijk
SONYXperia Z5 Compact1.07-0.46nov-15475Vergelijk
SONYXperia Z50.75-0.29nov-15599Vergelijk
AppleiPhone 6s Plus0.93-0.46nov-15823Vergelijk
Motorola---Moto G (3.Gen)0.68-0.67okt-15237Vergelijk
HTCDesire 6260.58-0.82okt-15249Vergelijk
MotorolaMoto X Play0.49-0.63okt-15349Vergelijk
SamsungGalaxy S6 Edge Plus (G928F)0.22-0.92okt-15498Vergelijk
HuaweiMate S1.08-0.48okt-15543Vergelijk
HuaweiAscend G71.31-0.02aug-15376Vergelijk
HuaweiP8 Lite0.33-0.8aug-15219Vergelijk
SONYXperia M4 Aqua (E2303)0.61-0.59aug-15232Vergelijk
SamsungGalaxy Xcover 3 (SM-G388F)0.71-0.71jul-15193Vergelijk
SONYXperia Z3+ (Xperia Z4)0.74-0.33jul-15437Vergelijk
LGG4 (H810)0.62-0.64jul-15446Vergelijk
HuaweiHonor 6+ (Honor 6Plus)0.28-0.87jul-15647Vergelijk
BlackBerryLeap0.84-0.75jun-15279Vergelijk
HuaweiP80.5-1jun-15499Vergelijk
MicrosoftLumia 640 XL dualSIM0.73-0.88mei-15175Vergelijk
MicrosoftLumia 640 dualSim0.71-0.66mei-15175Vergelijk
Motorola---Moto G LTE (2014)0.75-0.67mei-15201Vergelijk
SamsungGalaxy S60.38-0.9mei-15699Vergelijk
SamsungGalaxy S6 edge0.33-0.84mei-15849Vergelijk
MicrosoftLumia 532 DualSim0.58-0.74apr-1588Vergelijk
MotorolaMoto E - LTE0.75-0.67apr-15154Vergelijk
SamsungGalaxy A30.39-0.73mrt-15252Vergelijk
SamsungGalaxy A50.25-0.9mrt-15334Vergelijk
BlackBerryClassic1.12-0.68feb-15346Vergelijk
MotorolaGoogle Nexus 6 (XT1100)0.8-0.82jan-15549Vergelijk
SamsungGalaxy Note Edge0.24-0.86jan-15715Vergelijk
SONYXperia Z5 Compact1.07-0.46nov-15475Vergelijk
SamsungGalaxy S5 mini0.97-0.46sep-14291Vergelijk
SamsungGalaxy S5 mini0.97-0.46sep-14370Vergelijk
AppleIPhone 60.97-0.45nov-14667Vergelijk
HTCDesire 5000.38-0.45mei-141000Vergelijk
HTCRhyme0.36-0.44aug-121000Vergelijk
LGOptimus G0.43-0.43apr-13529Vergelijk
AppleIPhone 6 Plus0.91-0.42nov-14746Vergelijk
LGPrada Phone by LG 3.00.56-0.42apr-12350Vergelijk
SamsungGalaxy S Duos (GT-S7562)0.47-0.41mei-14129Vergelijk
SamsungGalaxy S Duos0.47-0.41jan-13248Vergelijk
LGP760 Optimus L90.39-0.4dec-12314Vergelijk
SonyEricssonXperia J0.73-0.39mrt-13202Vergelijk
HTC8X0.35-0.38dec-12508Vergelijk
LGNexus 40.55-0.37dec-12529Vergelijk
SONYXperia Z3+ (Xperia Z4)0.74-0.33jul-15437Vergelijk
NokiaLumia 1020 (RM-875)0.76-0.33nov-13369Vergelijk
LGP880 Optimus 4X HD0.62-0.3aug-12442Vergelijk
SONYXperia Z50.75-0.29nov-15599Vergelijk
SONYXperia Z3 Compact (D580x)0.95-0.29okt-14414Vergelijk
NokiaLumia 15200.64-0.29feb-14517Vergelijk
SonyEricssonXperia ZL0.63-0.29jul-131000Vergelijk
LGOptimus 3D Max0.69-0.27aug-12295Vergelijk
HTCExplorer0.53-0.27mrt-12121Vergelijk
MotorolaMotoluxe0.46-0.26jul-12169Vergelijk
LGE510 Optimus Hub0.71-0.24aug-12157Vergelijk
NokiaLumia 6301.51-0.23jul-14136Vergelijk
HTCOne X+0.66-0.21jan-13558Vergelijk
SonyEricssonXperia Z10.77-0.2nov-13372Vergelijk
HuaweiAscend P60.64-0.2aug-13282Vergelijk
RIM/BlackberryZ 100.99-0.2mrt-13543Vergelijk
SonyEricssonXperia V0.95-0.19feb-13415Vergelijk
SamsungGalaxy Xcover S56900.58-0.19feb-12208Vergelijk
HTCOne SV0.54-0.17jul-131000Vergelijk
HTCOne S0.69-0.14mei-12446Vergelijk
SonyEricssonXperia Z0.55-0.13mrt-13535Vergelijk
NokiaLumia 920 (RM-820)0.7-0.12dec-12609Vergelijk
HTCOne A90.52-0.11dec-15579Vergelijk
LGP710 Optimus L7 II0.66-0.11jul-13120Vergelijk
RIM/BlackberryZ300.71-0.1jan-14413Vergelijk
LGE610 Optimus L50.52-0.1dec-12174Vergelijk
SonyEricssonXperia SP0.79-0.09jul-13239Vergelijk
RIM/BlackberryQ101.09-0.09jun-13359Vergelijk
HuaweiAscend Mate7 (16GB)1.54-0.08okt-14397Vergelijk
HuaweiAscend W10.44-0.08mei-131000Vergelijk
Nokia5001.18-0.08aug-12138Vergelijk
HuaweiHonor 71.13-0.07nov-15376Vergelijk
HTC8 S0.72-0.07jan-13288Vergelijk
HTCOne mini 21.46-0.05jul-14393Vergelijk
SamsungGalaxy S Advance I9070P0.43-0.04jul-13181Vergelijk
SamsungGalaxy S Advance i9070P0.43-0.04jul-12285Vergelijk
HuaweiAscend G71.31-0.02aug-15376Vergelijk
NokiaLumia 710 (RM-803)1.3-0.02feb-12220Vergelijk
MotorolaRazr i0.850nov-12421Vergelijk
AppleiPhone 5c (32GB)0.960.02nov-13525Vergelijk
AppleiPhone 50.90.07nov-12709Vergelijk
HTCOne X0.910.08mei-12512Vergelijk
AppleiPhone 5s (32GB)0.80.09nov-13799Vergelijk
LGE906 Jil Sander Mobile0.60.1aug-12168Vergelijk
SamsungS7550 Blue Earth0.680.1mrt-121000Vergelijk
SamsungGalaxy Y S53600.660.12mrt-12112Vergelijk
NokiaLumia 6250.950.15okt-13169Vergelijk
SamsungGalaxy SIII mini0.520.15dec-12302Vergelijk
SamsungGalaxy Ace 20.50.15sep-12236Vergelijk
HTCOne V0.870.16mei-12264Vergelijk
NokiaLumia 9250.810.18dec-13333Vergelijk
SonyEricssonXperia T0.850.19dec-12419Vergelijk
LGP700 Optimus L70.760.19aug-12258Vergelijk
SonyEricssonLive10.21aug-12167Vergelijk
NokiaLumia 6200.840.23apr-13240Vergelijk
HTCSensation XE0.780.27feb-12394Vergelijk
HTCDesire C0.680.28jul-12187Vergelijk
Nokia808 Pure View1.230.3aug-12550Vergelijk
RIM/BlackberryBlackberry Curve 97901.470.36apr-12345Vergelijk
SonyEricssonXperia E0.870.39jun-131000Vergelijk
LGE460 Optimus L5 II0.870.42jul-13105Vergelijk
NokiaN9 (RM-696)1.160.44mrt-12369Vergelijk
SonyEricssonXperia P Sola1.250.52jul-12224Vergelijk
RIM/BlackberryCurve 93801.470.52apr-12220Vergelijk
SonyEricssonXperia Go0.890.53sep-12254Vergelijk
NokiaLumia 5201.090.56mei-13106Vergelijk
SonyEricssonXperia U1.220.63jul-12216Vergelijk
HTCOne mini0.70.7sep-13283Vergelijk
HTCOne0.860.74apr-13671Vergelijk
Nokia700 (RM-670)1.431.04feb-12237Vergelijk
LGE400 Optimus L31.11.07aug-12114Vergelijk
RIM/BlackberryBlackberry Curve 93601.471.15apr-12239Vergelijk
SonyEricssonXperia tipo1.621.16mrt-13133Vergelijk
HTCDesire X1.111.24dec-12266Vergelijk
NokiaLumia 820 (RM-824)1.281.47jan-13456Vergelijk
SamsungGalaxy Alpha0.561000sep-14343Vergelijk
SamsungGalaxy Alpha0.561000sep-14589Vergelijk
SONYXperia M0.861000aug-14149Vergelijk
SONYXperia Z1 compact (Z1f)0.741000aug-14396Vergelijk
SONYXperia Z20.381000aug-14524Vergelijk
SamsungGalaxy Y (GT-S5360)0.661000mei-1487Vergelijk
SamsungGalaxy S Duos2 (GT-S 7582)0.591000mei-141000Vergelijk
HTCDesire HD0.831000mei-141000Vergelijk
HTCDesire X1.111000mei-141000Vergelijk
SamsungGalaxy S50.561000mei-14593Vergelijk
HTCOne (M8)0.421000mei-14617Vergelijk
NokiaLumia 520T (RM-913)0.731000dec-13106Vergelijk
SamsungGalaxy Ace 3 LTE (GT-S7275R)0.461000dec-13162Vergelijk
SamsungGalaxy S4 mini Duos (GT-i9192)0.331000dec-13263Vergelijk
LGOptimus G Pro (E985)0.491000dec-13412Vergelijk
NokiaLumia 1520 (Bandit)0.81000dec-13517Vergelijk
AppleIPhone 5c0.91000okt-13475Vergelijk
AppleIPhone 5s0.981000okt-13619Vergelijk
RIM/BlackberryCurve 93201.561000jul-12180Vergelijk
LGE610 Optimus L50.91000jul-12198Vergelijk
RIM/BlackberryCurve 93801.471000jul-12220Vergelijk
RIM/BlackberryCurve 93601.471000jul-12239Vergelijk
SamsungChamp de Luxe (C3310)0.881000jun-1267Vergelijk
SamsungGalaxy Y duos (S6102)0.731000jun-12112Vergelijk
SonyEricssonXperia U1.221000jun-12227Vergelijk
SonyEricssonXperia P (LT22i)0.781000jun-12362Vergelijk
SonyEricssonXperia S (LT26i)1.31000jun-12423Vergelijk
SamsungGalaxy Wave 3 S86000.831000apr-12221Vergelijk
SamsungOmnia W i83500.391000apr-12222Vergelijk
SamsungGalaxy S Duos2 (GT-S 7582)0.591000mei-141000Vergelijk
SamsungGalaxy Y (GT-S5360)0.661000mei-1487Vergelijk
HTCDesire HD0.831000mei-141000Vergelijk
HTCDesire X1.111000mei-141000Vergelijk
HTCOne (M8)0.42100041775617Vergelijk
SamsungGalaxy S50.56100041775593Vergelijk
SamsungGalaxy S4 mini Duos (GT-i9192)0.33100041620263Vergelijk
SamsungGalaxy Ace 3 LTE (GT-S7275R)0.46100041620162Vergelijk
LGOptimus G Pro (E985)0.49100041620412Vergelijk
LGP970 Optimus Black1.180.31mei-11337Vergelijk
NokiaX3-02 Touch and Type0.980.31jan-11116Vergelijk
NokiaX6 (RM-559; RM-552)1.110.32feb-10376Vergelijk
AcerLiquid E Ferrari SE0.720.33okt-101000Vergelijk
SamsungS56201.020.33mei-10124Vergelijk
HTCSmart0.990.35jul-10161Vergelijk
SamsungB57220.690.35mei-10118Vergelijk
RIM/BlackberryBlackberry Curve 97901.470.36apr-12345Vergelijk
SonyEricssonXperia E0.870.39jun-131000Vergelijk
SonyEricssonXperia X10 mini1.170.39jul-10209Vergelijk
AppleiPhone 4S0.980.4nov-11629Vergelijk
AppleiPhone41.10.4aug-10721Vergelijk
LGE460 Optimus L5 II0.870.42jul-13105Vergelijk
NokiaN9 (RM-696)1.160.44mrt-12369Vergelijk
SamsungGalaxy Mini S55700.960.44apr-11148Vergelijk
LGGS290 Cookie Fresh0.990.45jul-101000Vergelijk
NokiaC5-031.360.47apr-11155Vergelijk
LGOptimus One0.930.49jan-11182Vergelijk
LGOptimus Chic1.520.5mrt-11255Vergelijk
SamsungS53500.850.5apr-1087Vergelijk
SonyEricssonElm1.240.51apr-10128Vergelijk
SonyEricssonXperia P Sola1.250.52jul-12224Vergelijk
RIM/BlackberryCurve 93801.470.52apr-12220Vergelijk
SonyEricssonXperia Go0.890.53sep-12254Vergelijk
NokiaLumia 5201.090.56mei-13106Vergelijk
SamsungWave 7230.960.58okt-10168Vergelijk
SonyEricssonXperia U1.220.63jul-12216Vergelijk
SonyEricssonXperia X101.250.63mei-10384Vergelijk
HTCWildfire1.150.64aug-10223Vergelijk
HTCChaCha0.820.66aug-11219Vergelijk
Nokia18001.180.69aug-1035Vergelijk
HTCOne mini0.70.7sep-13283Vergelijk
HTCOne0.860.74apr-13671Vergelijk
RIM/BlackberryPearl 3G1.380.76jul-10248Vergelijk
PalmPixi Plus0.990.78jun-101000Vergelijk
NokiaN8 (RM-596)1.020.79nov-10417Vergelijk
NokiaC5 (RM-645)1.340.79jun-10141Vergelijk
Nokia2720 Fold0.960.96feb-1063Vergelijk
SonyEricssonXperia Neo1.11.02aug-11265Vergelijk
Nokia700 (RM-670)1.431.04feb-12237Vergelijk
SonyEricssonXperia X10 mini pro1.611.05aug-10210Vergelijk
SonyEricssonVivaz (Kurara)1.041.05apr-10309Vergelijk
LGGD 880 mini1.231.06jun-10311Vergelijk
LGE400 Optimus L31.11.07aug-12114Vergelijk
NokiaC6-0111.11jan-11282Vergelijk
RIM/BlackberryBlackberry Curve 93601.471.15apr-12239Vergelijk
SonyEricssonXperia tipo1.621.16mrt-13133Vergelijk
HTCDesire X1.111.24dec-12266Vergelijk
LGGM2050.471.29okt-101000Vergelijk
NokiaLumia 820 (RM-824)1.281.47jan-13456Vergelijk
LGGD510 POP1.291.49apr-101000Vergelijk
SonyEricssonXperia Ray0.961.73sep-11276Vergelijk

We hebben de stralingswaardes van de meest populaire smartphones vergeleken hieronder. We hebben zowel de SAR waarde, Connect waarde als de laagste prijs en een vergelijk van het beste abonnement toegevoegd. Lees hiernaast ook de uitleg.

Kies voor een lage stralingswaarde een GSM die een combinatie van een lage SAR straling heeft en een lage Connect waarde (liefst zo negatief mogelijk). Rechts van deze pagina zie je meer informatie over deze waardes.

Ook hier scoort samsung goed met de Note, Beam,en Galaxy S3. HTC scoort met de Sensation ook goed. De eerste 10 telefoons in deze lijst hebben allen relatief lage stralingswaardes. Apple scoort op dit gebied met de apple iphone 4s minder goed. Deze lijst wordt regelmatig geupdate. Lees Verder »

Hieronder zie je een aantal producten die rechtstreeks met GSM straling zijn gekoppeld.

1. Gsm Hoesjes

Het staat niet vast dat dit de straling verminderd. Het dragen van een hoesje zorgt er in elk geval wel voor dat je de GSM verder van je lichaam hebt en de straling eerst door een barriere heen moet. Hieronder zie je twee bedrijven die hoesjes leveren:

GSMHoesjes.com

iHoesjes.nl – iPhone hoesjes

2. Literatuur:

Hieronder vind je de meest gelezen literatuur over straling, gezondheid en de gevolgen:

Op deze pagina tonen we alle relevante literatuur op het gebied van GSM straling en gerelateerde zaken.

Tawkon introduceert een applicatie waarmee je kunt zien wanneer je met weinig straling kunt praten en de blootstelling aan straling kunt verminderen. Apple heeft deze in eerste instantie niet beschikbaar, Android en Blackberry wel. Hij wordt standaard op de nexus s gezet.

Stralingsvergelijk heeft de 25 telefoons met de laagste straling vergeleken (voor zover bekend). Opvallend is dat Samsung 18 van de 25 plaatsen inneemt, dit is 72% van de lijst. Hoe dit komt is onduidelijk. Een telefoon die zeer populair is en zowel een lage SAR waarde als een lage Connect waarde heeft is de i9000 galaxy. Deze telefoon heeft een uitzonderlijk lage SAR waarde en scoort op de Connect waarde ver onder het gemiddelde (-0,5). Zie hier de volledige lijst.

Wanneer we kijken naar de andere merken zien we dat LG en SonyEricsson vrij slecht scoren. SonyEricsson zit zowel op SAR waardes als op Connect waarde erg hoog.

Het aantal gevallen van een bepaalde vorm van hersenkanker in Engeland is de afgelopen negen jaar te licht gestegen om het toe te kunnen schrijven op gsm-gebruik. Een andere vorm van hersenkanker nam juist af. Dit terwijl het aantal mobiele telefoons juist toenam. De onderzoekers van de Universiteit van Manchester zijn ervan overtuigd dat mobiele bellers zich geen zorgen hoeven te maken.

Gezien de huidige stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek trekt KWF Kankerbestrijding vooralsnog de conclusie dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen straling van mobiele telefoons en hersentumoren. KWF Kankerbestrijding blijft de laatste wetenschappelijke inzichten op de voet volgen.

Bron: Zorgkrant/KWF

WeFi en Tawkon hebben hun krachten gebundeld om een nieuwe applicatie te ontwikkelen die automatisch een mobiele oproep naar het wifi-netwerk kan overzetten wanneer de stralingsniveaus een bepaalde drempel overschrijden meldt channelworld.

De software, die beschikbaar moet worden vanaf het derde kwartaal van dit jaar (2011), is in eerste instantie ontworpen om gebruikers ervan te informeren wanneer de stralingsniveaus een te hoog niveau halen. Dit kan het geval zijn wanneer je je verder van een GSM-antenne bevindt of wanneer je vanuit de kelder van een gebouw probeert te bellen.

De nieuwe applicatie schakelt dan over op het gebruik van een Wifi-netwerk. Deze gebruiken radiosignalen vergelijkbaar met die van een GSM. De straling is wel veel minder sterk dan bij mobiele telefoons.

Tawkon ondersteunt de volgende platforms: Android (betaversie), Blackberry, Symbian, iPhone, Windows Mobile en Palm. De app werkt nog niet voor alle modellen van alle merken, maar dat is wel het geval voor Motorola, HTC en Samsung. De iPhone-app werd nog niet goedgekeurd door Apple, maar zal wel worden voorgesteld op het Mobile World Congress.

Vijftig minuten aan een mobiele telefoon hangen is voldoende om veranderingen in hersenactiviteit plaats te laten vindem dichtbij het bebied van de antenne.  Onduidelijk is wat die schommelingen tot gevolg hebben aldus Reuters. De wetenschappers van het National Institute of Health stellen dat er de zorgen over een link tussen straling en hersentumoren niet worden bevestigd of ontkracht. Het onderzoek werd gepubliceerd in The Journal of the American Medical Association.

De onderzoeker stelt dat het bewijst dat het menselijke brein gevoelig is voor straling van mobiele telefoons. De onderzoekers hebben 47 mensen getest door 50 minuten een telefoon te laten gebruiken. De delen dicht bij de antenne werden 7 procent actiever.

We vergelijken de 25 telefoons met de laagste straling. Hierbij hebben we als criterium een zo laag mogelijke Connect waarde en een SAR waarde van 0.80 of lager. Dit is ook in lijn met wat onze duitse collega’s adviseren. Opvallend is hoe goed samsung scoort in deze tabel.

Kies voor een lage stralingswaarde een mobiele telefoon die een combinatie van een lage SAR straling heeft en een lage Connect waarde (liefst zo negatief mogelijk). Rechts van deze pagina zie je meer informatie over deze waardes.

De zeer populaire telefoon/tabletSamsung Galaxy Note 2 scoort zeer goed qua stralingswaarde (SAR 0,17, Connect -0,8). De smartphone met de laagste straling is de Galaxy S3

Lees Verder »

Hieronder vergelijken we de nieuwste 25 mobiele telefoons op SAR waarde en Connect waarde. Onder andere zitten daarbij:  Nokia 808 Galaxy S3, iPhone 5, Galaxy Beam, HTC Desire C, Blackberry Curve. Ook kun je direct het goedkoopste abonnement vergelijken.

Kies voor een lage stralingswaarde een telefoon die een combinatie van een lage SAR straling heeft en een lage Connect waarde (liefst zo negatief mogelijk). Rechts van deze pagina zie je meer informatie over deze waardes. Lees Verder »

Wat is straling?

Elektromagnetische straling bestaat uit elektrische en magnetische straling. Deze straling is er in veel verschillende frequenties. Lage frequenties komen bijv. bij computers en elektrische apparatuur voor. Hoge frequentie straling vind je bijvoorbeeld bij mobiele telefoons en zendmasten.

SAR Waarde

De SAR waarde (W/kg) staat voor Specific Absorption Rate. Dit betekent hoeveel elektromagnetische straling er in levende wezens en voorwerpen doordringt. Daarnaast geeft het aan hoeveel er in het lichaamsweefsel wordt opgenomen.
Is de SAR waarde dan leidend om deze zo laag mogelijk te krijgen? Er zijn ook aanwijzingen dat GSM’s met een lage SAR waarde meer moeten stralen om verbinding met het netwerk te behouden. Het duitse instituut van Der Blaue Engel adviseert een SAR Waarde van onder de 0,6 W/kg.

Connect Waarde

Het duitse blad Connect heeft een nieuwe meting geïntroduceerd waarin ze ook andere factoren hebben meegerekend. Dit noemen ze de connect stralingsfactor die ook in de vergelijking wordt genoemd.
De Connect stralingswaarde houdt rekening met de SAR waarde, maar ook met de effectieve kracht en de zendeigenschappen. De waarde is de meest effectieve zendkracht in verhouding tot de SAR waarde. Het blad adviseert een zo laag mogelijke Connect waarde bij aanschaf van een telefoon. Het is helaas niet volledig duidelijk op welke eigenschappen deze exact wordt berekend. Een lagere waarde in de vergelijkingen op deze site wil zeggen dat de waarde ten opzicht van alle geteste telefoons erg laag is. Dus de stralingsbelasting is bij negatieve getallen onder het gemiddelde en bij positieve getallen boven het gemiddelde.

Hoe hoog is de verbindingssnelheid van de verschillende systemen?

 • 2G GSM : 9.6 kbps of veelvouden hiervan met HSCSD
 • 2.5G GPRS: 52 kbps (met als mogelijke uitbreiding EDGE 384 kbps)
 • 3G UMTS: 384 kbps (maximaal 2 Mbps door een toepassing)
 • 3.5G HSDPA Tot 14 Mbps
 • 4G LTE Tot 100 Mbps

Verminderstraling Tips om straling te verminderen

Canvascentraal vergelijk prijzen canvas doeken

Nieuwe telefoon kopen? Check en vergelijk eerst de straling op stralingswijzer.nl. We tonen de hoeveelheid SAR en Connect straling en geven tevens de prijs weer. Ook lees je informatie over de gevolgen van straling, tips hoe je de straling kunt beperken, video's, literatuur en nog veel meer. Niets van deze site mag zonder expliciete toestemming worden gekopieerd of gebruikt. De informatie op deze site is afkomstig uit diverse bronnen en inzichten. Lees voor een beslissing altijd meer informatie via andere wetenschappelijke bronnen. © 2011 - 2014Stralingswijzer.nl vergelijken GSM straling Door: Betaalbare website hoorn Interessante links: Goedkoopste Autoverzekering Vergelijken foto op canvas Moderne canvas doeken Fotobehang kopen Online rendement Samsung Galaxy S5 De inhoud van deze website is uitsluitend informatief. Hoewel de inhoud van deze website zorgvuldig is samengesteld, kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. Stralingswijzer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade ten gevolge van virussen of enige andere schade. Stralingswijzer is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van deze website of andere websites waarnaar op deze website verwezen wordt. Gebruik van de website is geheel op eigen risico. links