De gevolgen van straling op de gezondheid zijn in meerdere onderzoeken (deels) onderzocht. De conclusie uit al deze onderzoeken is dat er geen overtuigend bewijs is gevonden dat GSM Straling geen invloed heeft op de lange termijn gezondheid van mensen. Vandaar dat wij adviseren behoudend hiermee om te gaan, onze tips te volgen en na te denken over een GSM een lage stralingswaarde.

Zeer interessant is een video van het college van Dhr. Reijnders.

Onderstaande onderzoeken zijn geciteerd uit wikipedia en humo.

Aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s

 • Een duidelijk aangetoond risico van mobiele telefonie, dat echter niet met elektromagnetische straling te maken heeft, is bellen tijdens het autorijden. Wie niet-handsfree telefoneert heeft 5 maal zoveel kans op een ongeval. Handsfree bellen is iets minder gevaarlijk, maar het risico is dan nog steeds 3,8 keer hoger. Ook is gebleken dat bellen achter het stuur een sterker negatief effect heeft op de rijvaardigheid dan enkele glazen alcohol.
 • Sommigen menen dat veelvuldig gebruik van de gsm kan leiden tot permanente oogproblemen en zelfs tot een cataract. Wetenschappers van de faculteit geneeskunde van het Israëlische Instituut voor Technologie stelden de ooglenzen van jonge kalveren (qua structuur bijna gelijk aan het menselijk oog) bloot aan warmte die te vergelijken is met de temperatuurstijging die men krijgt tijdens een lang gsm-gesprek en aan microgolfstraling zoals die door een draagbare telefoon wordt geproduceerd. Na twee weken bleek dat het oogweefsel bij de proefdieren een bobbeltje had gevormd, dat sterke overeenkomsten vertoont met de eerste fase van de ernstige oogaandoening cataract.
 • Een studie van Prof. Santini vond een duidelijke toename van de volgende symptomen bij mensen die vlakbij een zendmast wonen: hoofdpijn/migraine, slaapstoornissen, irritatiegevoeligheid, depressieve klachten, vermoeidheid, concentratieproblemen, gevoel van onbehagen en geheugenstoornissen. Recentere – onafhankelijke – studies uit Oostenrijk door Hutter et al. en uit Spanje door Navarro et al. komen tot soortgelijke bevindingen. Reeds bij niveaus van 10–100 μW/m²2 is er een verhoogde kans op genoemde symptomen, terwijl veel mensen blootgesteld worden aan meerdere duizenden μW/m².
 • Onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en het bedrijf Brainclinics, waarin 300 mensen gedurende twee tot drie jaar werden gevolgd, geeft aanwijzingen dat mensen die vaak en lang mobiel bellen, een subtiele vertraging van de hersenfunctie vertonen ten opzichte van mensen die minder bellen, en dat dit effect niet het gevolg is van verschillen in persoonlijkheid. De gevonden vertraging van de hersenfuncties valt binnen de “normale” grenzen, en regelmatige bellers toonden een verbeterde gerichte aandacht dan weinig-bellers. Het is daarom niet geheel duidelijk of hier sprake is van een nadelig gezondheidseffect.
 • Een onderzoek dat door fabrikanten van mobiele telefoons werd gefinancierd, geeft aanwijzingen dat de straling van mobiele telefoons de slaap kan verstoren. Bij proefpersonen die aan de straling waren blootgesteld duurde het langer voor zij de fase van diepe slaap bereikten, en die fase duurde ook korter.
 • Bij een onderzoek van de wetenschapper Dirk Adang van de Université catholique de Louvain werd een groep laboratoriumratten blootgesteld aan gsm-, antenne- en wifistraling en een andere groep niet. De blootgestelde ratten bleken een dubbel zo hoog sterftecijfer te hebben als de niet blootgestelde groep. Van de zeventien aan straling blootgestelde ratten bleken er zestien te zijn gestorven aan een tumor.Het ging hierbij om een “langetermijnexperiment […] en low exposure. De blootstellingsfactor was die van ICNIRP.”
 • Humo: “Studies wijzen ook op aantasting van het sperma bij mannen die hun gsm in hun broekzak stoppen of hun draadloze laptop op schoot nemen.”
 • Niet iedereen is even gevoelig voor microgolfstraling. Een sterk en gezond iemand die maar heel even wordt blootgesteld, zal mogelijk weinig of geen hinder ondervinden. Maar kinderen, tieners en zwakkeren kunnen zelfs bij een korte bestraling al last krijgen.
 • BioInitiative Report. Daarin hadden veertien internationale topwetenschappers uit vijf landen alle studies gebundeld (meer dan 1.500!) die wijzen op de gezondheidsrisico’s van straling door digitale draadloze telecommunicatieapparatuur.
 • Leif Salford, neurochirurg aan de universiteit van Lund in Zweden en zijn team hebben bij proefratjes geconstateerd dat gsm-straling openingen veroorzaakt in de zogenaamde bloed-hersenbarrière, soms al na twee uur. De bloed-hersenbarrière beschermt de hersenen tegen de toxische stoffen die in het lichaam circuleren. Als er openingen in de barrière komen, kunnen die toxische stoffen toch de hersenen bereiken en daar schade aanrichten

Aanwijzingen tegen gezondheidsrisico’s

 • Officiële onderzoeken en metingen, zoals beschreven op de website van het overheidsloket Antennebureau geven aan dat tot nu toe geen nadelige invloed van elektromagnetische velden op de gezondheid is gebleken en dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat dat voor GSM en UMTS anders is.
 • Onderzoek van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection toont aan dat er tot nu toe geen oorzakelijk verband tussen blootstelling aan radiogolven en gezondheidsklachten is gevonden.
 • Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie laat zien dat er geen effecten van radiostraling op de gezondheid kan worden gevonden, alleen een kleine verhoging van de lichaamstemperatuur bij zeer hoge stralingsdosissen.
 • Meldingen in de media van een groter aantal kankergevallen in de buurt van sommige GSM-antennes leiden vaak tot onrust. Maar het is een feit dat kankergevallen geografisch ongelijk verdeeld zijn over de bevolking. Omdat GSM-antennes overal in het land staan, valt het te verwachten dat er zo nu en dan toevallig een cluster van kankergevallen voorkomt in de buurt van een GSM-antenne. Bovendien zijn de gemelde kankergevallen in deze clusters een verzameling van verschillende soorten, die verschillende eigenschappen hebben. Het is daarom onwaarschijnlijk dat ze een gezamenlijke oorzaak (zoals een nabijgelegen GSM-antenne) hebben.
 • Een uitgebreid Brits onderzoek, waarbij meer dan 900 mensen met een hersentumor werden ondervraagd en meer dan 1700 gezonde mensen, vond geen verband tussen mobiel bellen en hersentumoren.
 • Elektromagnetische straling is pas boven een bepaalde grens in staat om veranderingen in een atoom te bewerkstelligen (ioniseren). Deze grens ligt bij 3,28 × 1015Hz, wat overeenkomt met ultraviolet licht. Mobiele telefonie werkt met frequenties die ongeveer een miljoen maal lager zijn. UMTS gebruikt een frequentie van 2 × 109Hz, GSM zit daar nog onder. Er is dus geen sprake van ioniserende straling. Een mobiele telefoon kan daarom geen DNA beschadigen, alleen maar een geringe temperatuurverhoging in het lichaam veroorzaken.
 • Een commissie van de Gezondheidsraad constateerde in een rapport (2010/09) over het onderzoek van Dirk Adang (zie Aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s) dat, als gevolg van diverse onvolkomenheden in de uitvoering van het onderzoek en in de statistische analyse van de gegevens, zijn conclusies wetenschappelijk niet houdbaar zijn.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Nieuwe telefoon kopen? Check en vergelijk eerst de straling op stralingswijzer.nl. We tonen de hoeveelheid SAR en Connect straling en geven tevens de prijs weer. Ook lees je informatie over de gevolgen van straling, tips hoe je de straling kunt beperken, video's, literatuur en nog veel meer. Niets van deze site mag zonder expliciete toestemming worden gekopieerd of gebruikt. De informatie op deze site is afkomstig uit diverse bronnen en inzichten. Lees voor een beslissing altijd meer informatie via andere wetenschappelijke bronnen. © 2011 - 2014Stralingswijzer.nl vergelijken GSM straling Door: Betaalbare website hoorn Interessante links: Goedkoopste Autoverzekering Vergelijken foto op canvas Moderne canvas doeken Fotobehang kopen Online rendement Samsung Galaxy S5 De inhoud van deze website is uitsluitend informatief. Hoewel de inhoud van deze website zorgvuldig is samengesteld, kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. Stralingswijzer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade ten gevolge van virussen of enige andere schade. Stralingswijzer is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van deze website of andere websites waarnaar op deze website verwezen wordt. Gebruik van de website is geheel op eigen risico. links